Agenda Contact Home

Stichting Wiskunst Koos Verhoeff

Info

De Stichting Wiskunst Koos Verhoeff is opgericht op 23 september 2005.

De stichting heeft tot doel:

Koos Verhoeff is emiritus hoogleraar informatica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde wiskunde in Leiden en Amsterdam, promoveerde op het gebied van de coderingstheorie, en werkte bij het Mathematisch Centrum (tegenwoordig CWI), de TU Delft, Philips, en de Erasmus Universteit Rotterdam. Naast het bedenken van (abstracte) dingen is hij is altijd geïnteresseerd geweest in (concreet) construeren.

Meer informatie:


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Brabant (Midden en Oost) onder nummer 17182003.

Donaties zijn altijd welkom: Stichting Wiskunst Koos Verhoeff, NL43 ABNA 04136 54443.


Publicaties

Jaarboek 2013 van Ars et Mathesis over Koos Verhoeff